De gebouwde omgeving kan comfortabeler en gezonder en moet duurzamer ingericht worden. Vanuit deze missie richt BCD Advies zich op kleinschalige projecten. Zowel nieuwbouw als renovatie, met de hoogst haalbare ambities op het gebied van comfort, gezondheid en duurzaamheid. Wij hebben een intrinsieke motivatie om iedere dag aan dit doel te werken. Alhoewel alle drie belangrijk, hechten wij net wat meer waarde aan People en Planet dan aan Profit.

Uiteraard doen we ook wat we zeggen!

Wij hebben met ons trackrecord bewezen een krachtige partner voor dit soort opgaven te zijn.