BOUWFYSICA

Bouwfysica gaat over de fysische aspecten van de gebouwde omgeving, zijnde licht, temperatuur, lucht, vocht en geluid. Door tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase oog te hebben voor deze aspecten, zal het comfort van onze leefomgeving toenemen terwijl tegelijkertijd het energiegebruik afneemt.

Integrale advisering
Hoe eerder een bouwfysicus in het ontwerptraject betrokken wordt, hoe beter het architectonisch ontwerp, de constructie en de installaties op elkaar afgestemd kunnen worden. Een goede samenwerking met alle ontwerppartners, inclusief de eindgebruiker en de aannemer, leidt tot een integraal ontwerp. Dit resulteert in een beter gebouw, reductie van de kosten en het voorkomen van eventuele schades.

Werkzaamheden
BCD Advies kan u onder andere over de volgende aspecten adviseren:
•  geluidsaspecten (geluidswering gevel, interne geluidsisolatie, ruimteakoestiek).
•  temperatuuroverschrijding.
•  ventilatie en spuicapaciteit.
•  daglicht.
•  thermische isolatie en koudebruggen.
•  energieprestatie (EPG, PHPP).
•  bouwbesluitberekeningen.
•  duurzaamheidsaspecten (
trias ecologica 2.0, GPR, biobased materialen).

Heeft u bouwfysische vragen, neem dan contact met ons op.
Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone