Focus college

Focus_college

Naast het spoor, vlakbij het station van Heerhugowaard staat Focus, een gebouw voor middelbaar speciaal onderwijs. Heerhugowaard – “Stad van Kansen” – heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals eerder getoond in het project “Stad van de Zon”. Dit heeft geleid tot de wens om van Focus een energie-0 gebouw te maken: het gebouw wekt voldoende energie op om te voldoen aan de eigen vraag (gebouwgebonden en gebruikersapparatuur).

Maatregelen die hebben geleid tot een dergelijk duurzaam gebouw zijn een compact bouwvolume waarin alle programmaonderdelen (ook de grote dubbele sportzaal) zijn geïntegreerd. Dit leidt tot weinig geveloppervlak, waardoor onnodig energieverlies wordt beperkt. Aan de zuidkant maakt een kas ten behoeve van het onderwijsprogramma integraal onderdeel uit van het gebouwvolume, wat een positieve bijdrage levert aan de energiehuishouding. Daarnaast oriënteert het gebouwvolume zich op de diagonaal van de locatie waardoor een gunstige bezonning te verkrijgen is, maar tegelijkertijd een groot deel van de gevel naar de straat gericht kan worden. Alle klaslokalen, ook die gelegen zijn aan het spoor, voldoen aan Frisse Scholen klasse B ten aanzien van de daglichttoetreding. Het grote glasoppervlak laad veel daglicht binnentreden maar houdt tegelijkertijd het spoorgeluid buiten.

Daarnaast is een combinatie van technische maatregelen getroffen. In het dak is een groot oppervlak aan fotovoltaische cellen geïntegreerd en maakt het gebouw gebruik van warmte-koude opslag. Ook wordt energie gewonnen uit de verbranding van biomassa, waarbij de rookgassen worden afgevangen en gezuiverd. Natuurlijk is er ook grote zorg besteed aan materiaalkeuze, en andere aspecten, zoals waterhuishouding, bereikbaarheid en (duurzaamheid-)educatie.

Focus is de eerste energieneutrale school van Nederland. Het is een van de zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen zoals opgesteld door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Programma
Middelbaar speciaal onderwijs

Opdrachtgever
Ector Hoogstad Architecten

Werkzaamheden
Bouwfysica

Realisatie
2012-2013

Terug naar projecten

Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone