Vogelenzang

vogelenzang

WonenBreburg heeft aan de Vogelenzang in Tilburg zuid een woongebouw gerealiseerd met 23 reguliere huurappartementen en 4 groepswoningen met ieder 7 slaapkamers voor zorginstelling Thebe. Met name voor deze groepswoningen is extra aandacht geschonken aan de interne geluidsisolatie. Daarnaast zijn maatregelen getroffen om geluidsoverlast vanuit het naastliggende schoolplein tegen te gaan. Een geluidsscherm in combinatie met geluidswerende roosters is hiervoor toegepast.

Programma
Appartementen en groepswoningen

Opdrachtgever
Wonen Breburg

Architect
Luijten Smeulders architecten

Werkzaamheden
Bouwfysica

Realisatie
2012-2013

Terug naar projecten

Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.