Meer comfort, lager energiegebruik en geen gas!

overstek

In Nederlandse gebouwen gebruiken we gas om de gebouwen en het water te verwarmen en om op te koken. Als we naar de landen om ons heen kijken dan is deze manier van verwarmen en koken lang niet zo gangbaar. De reden dat dit bij ons wel zo is, ligt in Groningen. Of eigenlijk onder Groningen. Vanaf het moment dat in 1959 onze eigen aardgasbel gevonden werd, duurde het nog geen 10 jaar voordat drie kwart van de Nederlandse huishoudens over dit gas kon beschikken. Voor toen was dit wellicht een verstandige keuze, maar langzamerhand gaat deze wijze van verwarmen en koken ons parten spelen.

Naast dat er in Groningen steeds meer aardbevingen plaats vinden, met alle gevolgen van dien, raakt het Groningse gasveld langzamerhand ook op. De verwachting is dat Nederland nog een gasvoorraad voor 10 tot 15 jaar heeft. Daarna is het op! En dan … vanaf dan moeten we al ons gas uit het buitenland halen. Rusland is de grootste gasleverancier voor Europa en zodoende binnenkort ook voor Nederland. Als Rusland over 15 jaar besluit de gasprijs op te schroeven zal iedere Nederlander dit in zijn portemonnee gaan voelen. Dit is een enorm groot risico voor het huishoudbudget van de gemiddelde Nederlander.

Nieuwe huizen worden gebouwd met een verwachte levensduur van 50 jaar. Als deze huizen voorzien worden van een gasaansluiting dan worden de bewoners gedurende 35 jaar opgezadeld met een onzekere, maar zeer vermoedelijk sterk stijgende, kostenpost voor het verwarmen van hun woning. Geen enkele bouwprofessional zou dit moeten willen! En gelukkig kan het ook anders.

Om geen gasaansluiting op te nemen in nieuwbouwwoningen zijn een aantal gangbare maatregelen voor handen. Deze zijn onderdeel van de Trias Ecologica 2.0 en zijn:
• Het beperken van de warmtevraag kan door de bouwkundige schil (vloer, gevels en dak) zeer goed uit te voeren. Deze schil is de basis en gaat meestal de gehele levensduur van een woning mee. Een zeer goede uitvoering kan bereikt worden door goede isolatie (Rc > 6), drielaags glas (U < 1.0) en sterk terugdringen van de infiltratie (aftapen van alle naden). Dit vergt een hogere financiële investering, maar deze betaald zich gedurende de jaren vanzelf terug. Daarnaast zal een goede schil het wooncomfort enorm verhogen. Er zal immers geen tocht meer optreden en ook die koude glasoppervlakten behoren tot het verleden. • Met deze goede thermische schil is het mogelijk de woning met een laag temperatuur (LT) systeem te verwarmen. Dit kan bijvoorbeeld vloerverwarming, wandverwarming of LT-radiatoren zijn. Het voordeel van deze systemen is dat ze een zeer comfortabel binnenklimaat realiseren, met lagere temperaturen en een beperktere energievraag. • Daarna zal de beperkte resterende warmtevraag gerealiseerd moeten worden met warmtebronnen die geen gebruik maken van gas. Omdat de warmtevraag niet groot meer is, zijn hier diverse systemen voor. Er kan gebruik gemaakt worden van (een combinatie van) stadsverwarming, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, houtpeletkachels of windenergie.

Door deze logische stappen voor alle nieuwbouwwoningen toe te passen zal het wooncomfort toenemen en zijn de bewoners gevrijwaard van een onbekende kostenpost voor energie.

andere publicaties
Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone