Ventilatieroosters zijn ongezond

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is een woning met ventilatieroosters* in de gevels en afzuigpunten in de natte ruimtes (keuken, badkamer en toilet) geen garantie voor een gezonde woning. De reden dat veel mensen denken dat dit goede woningen zijn komt wellicht omdat je slechte luchtkwaliteit niet direct waar kan nemen, er weinig praktijkonderzoek in woningen gedaan wordt en omdat het voldoet aan de minimale wettelijke eisen uit het Bouwbesluit.

Op papier

Wanneer je in de natte ruimtes mechanisch lucht afzuigt ontstaat er een lichte onderdruk in de woning. Door deze onderdruk, zo is de gedachten, wordt er automatisch verse lucht via roosters in de woon- en slaapkamers aangevoerd. In de praktijk blijkt dit echter niet zo te werken.

In werkelijkheid

Er zijn drie redenen waarom de praktijk weerbarstiger is dan de theorie:
• luchttoevoer door de roosters wordt belemmerd door dichte gordijnen, rolluiken of andere verduisterende elementen.
• de wind buiten is regelmatig krachtiger dan de onderdruk van de mechanische afzuiging, waardoor lucht via de roosters naar buiten getrokken wordt.
• luchtstromingen zoeken altijd de weg van de minste weerstand, waardoor het open of gesloten zijn van binnendeuren een grote invloed heeft op de luchtstromingen.

Indicatieve meting

In drie opeenvolgende nachten heb ik in mijn eigen slaapkamer de CO2-concentraties gemeten. De resultaten zijn hierboven afgebeeld. De CO2-concentratie is een goede indicatie voor de kwaliteit (versheid) van de binnenlucht. In een goed binnenklimaat blijft de CO2-concentratie beperkt tot 1000 PPM. Met gesloten gordijnen en een dichte binnendeur loopt de CO2-concentratie in mijn slaapkamer gedurende de nacht op tot 2285 PPM. Met geopende gordijnen maar een dichte binnendeur tot 1689 PPM en met beide open tot 830 PPM.

Monicair onderzoek

Mijn meting in mijn slaapkamer geeft een goede indicatie maar is natuurlijk geen gedegen onderzoek. Het Monicair-onderzoek is echter een grootschalig en langdurig monitoringsonderzoek, opgezet door de Nederlandse ventilatie-industrie.

Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn:
• ventilatiesystemen met een mechanisch gedreven kracht in alle verblijfsruimtes (woon- en slaapkamers) scoren significant beter op binnenluchtkwaliteit dan systemen met gevelroosters in woon- en slaapkamers en afzuiging in de natte ruimtes.
• een goede luchtdichting** verhoogt de binnenluchtkwaliteit omdat daarmee de effectiviteit van het ventilatiesysteem toeneemt (lees: de luchtstromingen bewegen zoals ontworpen).

Ook het international Passive House institute (iPHA) doet al jaren onderzoek naar de relatie tussen ventilatie en binnenklimaat. Zij concluderen dat een mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem*** met warmteterugwinning de beste optie is.

Aanbevelingen

Omdat je de beste binnenlucht krijgt door per verblijfsruimte (onder andere woonkamer, keuken, slaapkamer) minimaal een mechanische component toe te passen, adviseren wij vrijwel altijd te kiezen voor een mechanisch gebalanceerd systeem met warmteterugwinning. Hiermee krijg je een gezond binnenklimaat en hergebruik je tot wel 80% van de warmte die in de afgezogen lucht aanwezig is.

* Ventilatieroosters zijn eigenlijke tochtroosters. Uitleg volgt in een nog te schrijven publicatie.
** Luchtdichting is de gebruikelijke term, maar tochtdichting is een betere benaming.
*** Een betere term is ‘comfortsysteem’.

tags: ventilatie │ binnenlucht │ gezond │ Bouwbesluit

Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone