Wijzigingen Bouwbesluit

bouwbesluit

Zoals reeds eerder aangekondigd treden er per 1 januari 2015 weer enkele wijzigingen in het Bouwbesluit in werking. Deze wijzigingen zijn:

• De EPC-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen worden aangescherpt. In onderstaande tabel zijn de huidige en toekomstige maximale waarden benoemd.epc_tabelZoals je kunt zien wordt de eis voor de onderwijsfunctie en sportfunctie (bijna) verdubbelt. De EPC-eis van 0.4 voor woningen komt ongeveer overeen met de richtlijnen voor passiefhuizen. Om aan de verscherpte eisen te kunnen voldoen is het noodzakelijk rekening te houden met de oriëntatie ten opzichte van de zon, compactheid van het gebouw en de verhouding gevel:glas. Allemaal zaken die reeds in het beginstadium van het ontwerpproces een rol spelen. Het in een later stadium pas aandacht hebben voor de EPC zal dan ook leiden tot onnodig hoge (installatie)kosten.
• De eis voor de thermische isolatie van dichte delen wordt een gedifferentieerde eis. Momenteel is deze voor alle dichte delen Rc ≥ 3.5 m2K/W. Deze wordt Rc ≥ 3.5, 4.5 en 6.0 m2K/W voor respectievelijk vloer, gevel en dak. Dit doet recht aan het gegeven dat de meeste warmte door het dak verloren gaat. Ook is het nog mogelijk, indien gewenst, de gevel als een traditionele spouwmuur uit te voeren.
• De eis voor de thermische isolatie van ramen (glas+kozijn) wordt licht versoepeld. Deze is op dit moment: Uw ≤ 1.65 W/m2K. In het nieuwe Bouwbesluit wordt dit: Uw ≤ 2.2 W/m2K en Uw;gemiddeld ≤ 1.65 W/m2K. Dit is gedaan omdat kleinere ramen (toiletramen) vanwege de ongunstige verhouding tussen glas en kozijn, niet kunnen voldoen aan de Uw = 1.65. Dit energieverlies dient door de grotere kozijnen, met relatief meer glas, gecompenseerd te worden.

Voor een nadere toelichting of persoonlijk advies kunt u altijd contact opnemen met BCD Advies.

andere publicaties
Deel deze pagina ...Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone